Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia 17.06.2013

Przedmiot zamówienia:

  • Portal użytkownika systemu chmury obliczeniowej
  • Silnik systemu zarządzania chmurą obliczeniową
  • Dedykowany panel dla firm hostingowych

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

1.07.2013 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl


Ogłoszenie nr 2/2013 z dnia 14.11.2013

Przedmiot zamówienia:

  • Serwery obliczeniowe
  • Serwery storage
  • Przełączniki sieciowe

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

29.11.2013 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl


Ogłoszenie nr 3/2013 z dnia 9.12.2013

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wdrożenia systemu zarządzania chmurą obliczeniową obejmującego konfigurację warstwy sieciowej chmury, konfigurację serwerów obliczeniowych oraz wdrożenie redundantnego systemu storage.

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

23.12.2013 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl


Ogłoszenie nr 1/2014 z dnia 13.01.2014

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie systemu monitoringu infrastruktury informatycznej oraz systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa danych.

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

27.01.2014 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl


Ogłoszenie nr 2/2014 z dnia 01.04.2014

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie kampanii promocyjnej.

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

18.04.2014 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl

 

Ogłoszenie nr 3/2014 z dnia 02.06.2014

Przedmiot zamówienia:

Usługa migracji danych.

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

16.06.2014 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl


Ogłoszenie nr 4/2014 z dnia 08.09.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa laptopów (mobilnych stanowisk pracy) - 2 sztuki.

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

26.09.2014 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl


Ogłoszenie nr 5/2014 z dnia 22.09.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa centralnego, redundantnego systemu zasilania gwarantowanego UPS.

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

07.10.2014 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl


Ogłoszenie nr 1/2015 z dnia 02.02.2015

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi  przygotowania gotowych rozwiązań (open source) udostępnianych w modelu PaaS/SaaS w ramach e-usługi CloudOx CUMULUS.

Kryteria wyboru ofert:

Cena: 100%

Termin składania ofert:

16.02.2015 godzina 16:00

Forma składania ofert:

Osobiście w siedzibie zamawiącego lub w formie elektronicznej na adres ogloszenia@cloudox.pl.

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca sprawę:

Leszek Zdonek
tel.  222 010 545
e-mail ogloszenia@cloudox.pl