Rodzaj zasobu
Przybliżona cena za miesiąc (netto)
1 rdzeń CPU Intel® Xeon® >= 2 GHz 0,02603 zł / godz.

0,01918 zł / godz.

19,00 zł

14,00 zł

1 GB pamięci RAM 0,03973 zł / godz.

0,02877 zł / godz.

29,00 zł

21,00 zł

1 GB przestrzeni dyskowej 0,00068 zł / godz.

0,00038 zł / godz.

0,50 zł

0,28 zł

pierwszy adres IPv4 (podczas działania serwera)

0,00 zł / godz.

0,00 zł

pierwszy adres IPv4 gdy serwer jest wyłączony oraz każdy kolejny 0,01370 zł / godz.

0,00959 zł / godz.

10,00 zł

7,00 zł


Transfer danych Cena
do/z internetu (rozliczane za każdy MB)

0,00 zł

wewnętrzny pomiędzy serwerami CloudOx (niezależnie od wielkości) 0,00 zł


Wypróbuj za darmo