Pragniemy z satysfakcją poinformować, że projekt realizowany przez CloudOx Sp. z o.o. pn. "Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu zarządzania chmurą obliczeniową CUMULUS wraz z innowacyjną e-usługą panelu hostingowego w modelu SaaS" zyskał uznanie komisji konkursowej PARP w postaci przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie o numerze: UDA-POIG.08.02.00-24-055/13-00.

Projekt zakłada wdrożenie nowego, wielofunkcyjnego systemu zarządzania chmurą obliczeniową oraz budowę zaafansowanej technologicznie platformy umożliwiającej świadczenie usług Cloud Computing, w tym również w modelu SaaS (software as a service) na najwyższym światowym poziomie. Zakładamy, że projekt zostanie zrealizowany w ciągu 23 miesięcy, tj. od czerwca 2013 r. do kwietnia 2015 r.

Wartość projektu wyceniono na kwotę 1.110.260,00 zł plus podatek VAT, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 777.182,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach:

Ogłoszenia dotyczące realizowanego projektu.